Joachim Massinon

In mijn jeugd heb ik veel aan sport gedaan maar blessurevrij blijven zat er niet in. Ik had altijd prijs. Als ik mij wilde uitleven in mijn hobby, het voetbal, ging het telkens mis. Maar ook tijdens de sportproeven van mijn studies had ik voortdurend last van blessures en overbelastingen. De oorzaak lag vooral bij het feit dat mijn lichaam in feite niet klaar was voor de vele sportactiviteiten waaraan ik deelnam. Ik kon nooit echt full capacity gaan. Dat heeft mij aan het denken gezet. Ik heb mij tot in detail verdiept in de finesses van specifieke en functionele training. Ik heb voor mezelf schema’s uitgezet en ben beginnen trainen. Sindsien heb ik nooit meer moeten passen om aan sport te doen. Die waardevolle kennis wil ik delen om zo anderen op weg te zetten naar een gezonde manier van sporten.

Personal trainer

Professionele Bachelor Lichamelijke Opvoeding